Державна підсумкова атестація

Випадки звільнення від атестації


Запис "звільнений"

Учням (вихованцям) у додаток до свідоцтва, додаток до атестата за атестацію робиться запис "звільнений(а)" у наступних випадках звільнення від атестації:


1. Учні (вихованці)

  • загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують тривалого лікування, у період їх перебування в цих закладах;
  • спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів);
  • навчально-реабілітаційних центрів;
  • спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та
  • учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю).

Такі учні (вихованці) можуть проходити атестацію за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників.


2. Учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820.


Таким учням (вихованцям) необхідно подати за місцем навчання такі документи:


• заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

• висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров я за місцем спостереження дитини.


3. Учні (вихованці), які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18-1 Закону України "Про відпустки".


Таким учням (вихованцям) необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:


• довідку, видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

• заяву учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття), які перебувають у відпустці для догляду за дитиною.


4. Учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації.


5. Учні (вихованці), які проживають у зонах стихійного лиха, інших надзвичайних станів, що ускладнюють проведення атестації, за рішеннями Міністерства освіти і науки України або місцевих органів управління освітою.Оцінка за атестацію 12 балів та відповідний запис

Учням (вихованцям) у додаток до свідоцтва, додаток до атестата виставляється оцінка за атестацію 12 балів у наступних випадках звільнення від атестації:


1. Якщо вони є учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації.


У додаток до свідоцтва, додаток до атестата виставляється оцінка за атестацію 12 балів з того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних зборах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання), з інших предметів виставляються оцінки за атестацію за результатами річного оцінювання.


2. Якщо вони є учасниками міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.


Вони звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).


У додаток до свідоцтва, додаток до атестата з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.


3. Якщо вони є учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах).


Вони звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).


У додаток до свідоцтва, додаток до атестата з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.


4. Якщо вони є учнями (вихованцями) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня В-1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня В-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.


Вони звільняються від атестації з цих предметів. Результати зазначених іспитів зараховуються як результати атестації. Перелік міжнародних мовних іспитів щороку визначається Міністерством освіти і науки України.


У додаток до атестата з цих предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.