ЯКЩО НАВИЧКА ЧИТАННЯ У ДИТИНИ РОЗВИНЕНА ДОБРЕ...

Дитина, у якої навичка читання розвинена досить добре

 

У такому випадку одиницею сприйняття тексту виступає ціле речення, зміст якого визначається цілісно.

 

Така дитина читає багато і з задоволенням, розуміє будь-які тексти. Труднощі розуміння з’являються тільки через недостатній словник або загальну необізнаність. Але вони швидко збагачуються внаслідок великих об’ємів читання, і проблеми у дитини зникають.

 

При достатньому рівні сформованості навички читання можливі окремі стилістичні помилки на письмі, але загалом воно може бути цілком грамотним. Якщо трапляються численні помилки, причину треба шукати в іншому.

 

Дитина, у якої навичка читання розвинена дуже добре

 

Такій дитині притаманне швидке читання. Одиницею сприйняття тексту є ціле речення, причому вона розуміє не тільки зміст всього речення, а й помічає його мовні та стилістичні (літературні) особливості.

 

Їй доступні будь-якого обсягу тексти. Під час читання вона легко сприймає зміст і мимоволі помічає особливості авторської літературної мови. У неї закладається база гуманітарних та лінгвістичних здібностей, з’являється літературний смак, розвивається естетичне сприйняття.

 

Грамотність може бути бездоганною. Якщо дитина все ж таки пише безграмотно, причина в іншому.

 

Олександр Мандровний, методист міського методичного центру, переклад на українську за матеріалами Інтернету