ТЕСТ НА СФОРМОВАНІСТЬ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ

Щоб оцінити сформованість навички читання у дітей певної категорії (а такою категорією можуть бути діти 1-11 класів, і навіть студенти), рекомендуємо провести одноразове тестування за наступним бланком.

 

Перед проведенням тестування проводимо інструктаж на зразок:

 

 

«Бланки, які ви отримали, слід спочатку підписати (ім’я, прізвище, клас), а потім тільки розпочати роботу. На бланку - уривок із казки, але в реченнях пропущені слова. Вам треба в порожні місця вписати влучні, на ваш погляд, слова (одне чи декілька). Казку вгадувати не треба. Якщо в певному місці не знаєте, що вписати, то пропустіть. Не обов’язково, щоб у всіх були однакові слова. Слова можуть бути різними, але знайти треба такі, щоб речення були правильні. Якщо помилились, можна закреслити і виправити неправильне. Бажано не розмовляти, не списувати, працювати самостійно. Коли закінчите, підніміть руку».

Бланк відповідей

до тесту «Сформованість навички читання»

Ім’я, прізвище ___________

Клас _______________

 

Невдовзі вона зайшла в темну хащу ___________. Жодна________________ не залітала сюди, жоден ______________ не проходив крізь ______________ гілля. Високі стовбури _______________ щільними рядами, точно стіни. Навколо було так ___________, що Еліза ___________ свої  кроки, чула шарудіння кожного сухого  ______________, який потрапляв їй __________ ноги. Ніколи ще Еліза __________________в такій глушині.

Час на виконання завдання не лімітований. Бланки слід збирати поступово, тільки-но учень закінчив. Через 5 хвилин треба поквапити тих, хто ще не закінчив. Через 7 хвилин зібрати у всіх.

 

Обробка відбувається шляхом порівняння вставлених слів з наступним переліком. Якщо учень використав аналогічні ключовим слова, подібні за змістом та лінгвістичними правилами, відповідь його також вважається правильною.

 

Ключові слова до тексту:

1. лісу

2. птиця

3. промінь, промінчик, промінь сонця, звук

4. густі

5. дерев стояли, стояли, встали

6. тихо

7. чула

8. листя, листка

9. під

10. не була, не бувала, не ходила

Кожний збіг оцінюється в 1 бал. Підраховується загальна сума (максимально – 10 балів). Набрана сума балів порівнюється з нормованими даними для визначення рівня сформованості навички читання

 

Всі 10 балів розділені на чотири цифрові відрізки, які співставлені з відповідними зонами. Зони характеризують навичку читання.

 

Зона 1: рівень патології – під час читання не виділяється

 

Зона 2: слабкий рівень сформованості навички читання – учень набрав бали в проміжку 0-4

 

Зона 3: середній рівень сформованості навички читання (сформований не повністю) – учнівські бали в проміжку 5-7

 

Зона 4: достатній рівень сформованості навички читання (навичка читання розвинена досить добре) – учнівські бали в проміжку 8-9

 

Зона 5: високий рівень ( навичка читання розвинена дуже добре) – учень набрав максимум – 10 балів.

Зауваження до інтерпретації оцінювання

 

Кожна із зон характеризує одиницю сприйняття тексту під час читання і таким чином рівень сформованості навички читання. Тобто

 

для зони 2 – одиниця сприйняття тексту – окреме слово або частина слова;

 

для зони 3 – одиницею сприйняття тексту є словосполучення;

 

для зон 4-5 – одиницею сприйняття тексту буде ціле речення.

 

Якщо учень помиляється тільки під час вибору слів для випадків 1, 3, 4 (наприклад, «і заблукала», «звір», «переплетені»), то це свідчить про вади вербальної прудкості, недоліки мовленнєвого розвитку, але саме читання, розуміння тексту може бути повноцінним (відповідати зоні 4).

 

 

Олександр Мандровний, методист міського методичного центру, переклад на українську мову за матеріалами Інтернету