Повторна перевірка знань української

Як правильно писати: торговельний чи торгівельний центр?

Вибір того, як писати - торгівельний центр або торговельний центр - не такий простий, як це здається з першого погляду. 

 

Олександр Авраменко у відомому відеосюжеті доводить, що правильне слово - торговельний, повторюючи шкільне правило: у коренях спільнокореневих слів звук [і], який був у закритому складі, у ситуації, коли цей склад відкритий, чергується зі звуком [О]. Наводяться простенькі приклади: кінь (закритий склад) - ко/нем (відкритий склад).

 

Проте просто уважні до живої української мови люди - не вчителі (назвемо їх народними мовознавцями) - вибір роблять не за правилом, а з інших міркувань. Важко з ними не погодитися. Правильне слово, вважають вони, - торгівельний, бо воно походить від українського слова - торгівля. А торговельний - це русизм, бо походить від російського слова - торговля.

 

Що робити далі: довіримося поважному науковцю або пересічному громадянинові, уважному до живого слова?

 

Що ж, заглядаємо у словник. Олександр Авраменко правий: тільки варіант торговельний видає нам словник.

 

Чому підвело мовне чуття нашого шанувальника живого слова? А може, воно і не підводило зовсім?

 

Спробуємо знайти інші слова на -івля, які утворені подібним до слова торгівля способом (торгувати - торгівля). Є, наприклад, слова годівля (від слова годувати) і будівля (від будувати). Помічаємо, що прикметники, утворені від них, зберігають звук [і] у відкритому складі: будівельний, годівельний. Тобто словотвірна модель, за якою утворились слова будівельний, годівельний, вимагає писати торгівельний, а не торговельний.

 

Отже ми довели, що  варіант торгівельний - вірогідний.

 

Перевіримо ще один аргумент. Невже у слові торгівля склад закритий?

 

Якщо поділити таким чином - тор - гі - вля, то склад буде відкритий. Проте у відеосюжеті О. Авраменко зауважує, що в цьому слові другий склад закритий, і ділити слово треба так: тор - гів - ля.

 

Де правда? У знанні принципів поділу на склади. Дотепер авторитетною залишається акустична теорія гучності, розуміння якої дає будь-якій людині інструмент поділу слів на склади. Науковці класифікували гучність звуків: найгучніші - голосні, менш гучні - так звані сонорні, потім - дзвінкі, найменш гучними є глухі приголосні звуки.

 

За теорією гучності склад - це хвиля гучності. Гребінь хвилі - голосний звук, інші звуки наче притискаються до голосного і всі разом утворюють так звану "хвилю". Гучність звуків може бути виражена через числовий еквівалент. Тобто гучність голосних - 4 бали, гучність сонорних - 3 бали, гучність дзвінких - 2 бали, гучність глухих - 1 бал. Як нам допоможуть числові еквіваленти?

 

Склад розпочинається звуком мінімальної гучності у порівнянні із сусідніми. Завершується або голосним (відкритий склад), або будь-яким приголосним (закритий). Складним завданням у поділі на склади є знаходження межі внутрішніх складів. Саме про такий склад і йдеться мова у нашому дослідженні слова торгівля. Замінимо звуки нашого слова числовими еквівалентами: т о р г і в л я - 14324334.

 

Зараз нас цікавить гучність звуків [В] та [Л]. В українській мові обидва звуки - сонорні. Поєднання двох сонорних розподіляється наступним чином: перший сонорний завершує попередній склад, другий сонорний починає наступний склад. Тобто за теорією гучності поділ такий: тор/гів/ля - 143/243/34.

 

В українській мові звук [В] - сонорний, а не дзвінкий, як в російській мові.

Хоча в українській мові є звук [Ф], він не вважається парним звуком до звуку [В]. Проте сам український звук [В] пару має - це звук [У].

 

Ці елементарні для вчителя української мови відомості ми наводимо тому, щоб наш читач зрозумів тонкощі української орфоепії і не ототожнював класифікацію звуків української та російської мов. Це тому так важливо, бо, якщо вважати звук [В] дзвінким (що має парним звук [Ф]), то поділ на склади буде іншим: 143/24/234. Або - тор/гі/вля. Склад гі тоді - відкритий. Для чергування І/О немає підстав. І виходить, що похідним від слова торгівля має бути торгівельний, що, звісно, неправильно.

 

Підведемо риску під нашим дослідженням. Ми бачимо, як за наше життя відбувається боротьба двох варіантних написань торговельний/торгівельний в однаковому контексті (зі словом центр). Одне є нормованим, інше ненормоване. Норма поступово змінюється, завдання вчених фіксувати ці зміни і корегувати словники. Можливо, у майбутньому ці два написання будуть співіснувати і обидва вважатися нормованими.