Мовна освіта

Актуальна цитата

Із Пояснювальної записки до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура". 
 
Освітня галузь "Мови і літератури" у Типових навчальних планах може реалізуватися через навчальні предмети "Українська мова",   "Іноземна мова", "Російська, інша мова національної меншини","Українська література", "Світова література" та інтегрований курс "Література". 

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (2012-2013, 2013-2014 н.роки)

Наказ МОНмолодьспорт №409 від 03.04.2012 року

Увага! До наказу внесено зміни.

Див. наказ МОН № 664 від 29.05.2014 та наказ МОН № 855 від 07.08.2015

Освітня галузь
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень по класах
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
Мови і літератури
Мови
Українська мова
3,5
3,5
2,5
2
2
1-а іноземна мова
3
2
2
2
2
2-а  іноземна      мова
2
2
2
2
2
Літератури
Українська література
2
2
2
2
2
Світова література
2
2
2
2
2
  Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (2012-2013, 2013-2014 н.роки)

Наказ МОНмолодьспорт №409 від 03.04.2012 року

Увага! До наказу внесено зміни.

Див. наказ МОН № 664 від 29.05.2014 та наказ МОН № 855 від 07.08.2015

Освітня галузь
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень по класах
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
Мови і літератури
Мови
Українська мова
3,5
3,5
2,5
2
2
Російська мова
2
2
2
2
2
1-а  іноземна      мова
3
2
2
2
2
2-а  іноземна      мова
2
2
2
2
2
Літератури
Українська література
2
2
2
2
2
Інтегрований      курс «Література»
2
2
2
2
2
  

Із проекту Концепції мовної освіти у Україні

Мета вивчення мов полягає у становленні духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися виражальними засобами мови, її типами, стилями, жанрами, формами в усіх видах мовленнєвої діяльності, орієнтується в постійно зростаючому інформаційному потоці, уміє самостійно навчатися і самовдосконалюватися...

Результатом навчання мов повинна стати особистісна багатомовність, яка передбачає усвідомлене розмежування мовних систем і відносно вільний перехід з однієї мови на іншу залежно від зміни ситуації та життєвих потреб.

Із Державного стандарту базової та повної середньої освіти

Володіння українською мовою сприяє консолідації громадян у розбудові та зміцненні держави, забезпечує доступ до джерел української духовності, дає змогу випускникам загальноосвітніх закладів у повному обсязі реалізувати в різних галузях чи сферах життєдіяльності можливості, життєві потреби, плани, пов’язані з подальшим здобуттям освіти, опануванням спеціальністю.
Сучасна система навчання іноземних мов дає можливість застосовувати комунікативно-діяльнісний підхід оволодіння мовами як важливим засобом міжкультурного спілкування, усвідомлення учнями особливостей культури народів, мови яких вивчаються, власної національної культури.