СКЛАДНІ ВИПАДКИ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОВЖИВАННЯ

Як правильно писати: завідувач відділом чи завідувач відділу?

Вживання слова завідувач проти слова завідуючий досі залишається проблемою щоразу, коли треба узгодити це поняття з назвою підрозділу, який очолює завідуючий чи завідувач.

 

 

Сьогодні нормою української мови є вживання слова завідувач. Проте продовжує своє життя і слово завідуючий, коли в установчих документах, які регулюють діяльність того чи іншого закладу, вжитий термін завідуючий.

 

В Інтернеті до сих пір розповсюджений запит пояснити, яке з написань правильне: завідуючий відділом,  завідувач відділом, завідувач відділу.

 

Спочатку звернемо увагу, що дієслово, від якого походить іменник завідувач, вимагає орудного відмінку іменника: завідувати відділом (ким? чим?). Логічно припустити, якщо від дієслова завідувати  суфіксальним способом утворюється іменник завідувач, то і спосіб керування залишиться подібним, а саме: завідувач + іменник в орудному відмінку – наприклад, завідувач відділом (ким? чим?)

 

Але насправді такої схожості в цьому випадку не прослідковується. За нормами української мови, в словосполученні, де головне слово – завідувач, а другорядне - відділ, це останнє має вживатися в родовому відмінку, а саме: завідувач відділу (кого? чого?). І головне, що дане словосполучення не є винятковим, яке треба запам’ятати. Бо словосполучення за моделлю «назва посади + назва установи» - це часто «іменник в називному відмінку + іменник в родовому відмінку».

 

Ось найуживаніші приклади таких словосполучень:

 

Методист методичного центру

Методист методичного кабінету

Начальник управління

Директор школи

Учитель школи

Учитель ліцею

Директор департаменту

Керівник міністерства

 

До речі, якщо згадати, що слово керівник утворилось від дієслова керувати, яке теж вимагає не родового відмінку, а орудного, як і у випадку зі словом завідувати: керувати чим?, то побачимо, що випадок із помилками на кшталт завідувач відділом – завідувач відділу – це вибір між написанням керівник відділом чи керівник відділу. Зрозуміло, що в останньому прикладі ми не сумніваємось і виберемо словосполучення з родовим відмінком.

 

Також стає зрозумілим, що під час утворення прикметника завідуючий (який потім перейшов до класу іменників) зберіглася модель керування формою залежного іменника, яка була притаманна дієслову завідувати, а саме формою орудного відмінка іменника. Тому правильна конструкція для даного іменника: завідуючий чим? – відділом, кабінетом, бібліотекою, дитячим садком.

 

І зрозуміло, що для слова завідувач правильними будуть словосполучення: завідувач відділу, центру, кабінету, бібліотеки, дитячого садка.

 

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру