2018-2019 навчальний рік

Теоретичний семінар для вчителів словесності та історії

Використання засобів дистанційного навчання на уроках мови, літератури, історії

«Використання засобів дистанційного навчання на уроках мови, літератури та історії» - такою була тема теоретичного семінару для вчителів словесності, історії та правознавства, який відбувся 30 жовтня 2018 року в приміщенні Славутицької загальноосвітньої школи № 2. Семінар зібрав 25 педагогів.

 

Комп’ютеризація та інформатизація пронизала всі верстви населення та всі сфери діяльності, у тому числі й освіту дітей. Майже кожний учень приносить із собою телефон, який сьогодні є персональним комп’ютером з універсальними властивостями: це не тільки пристрій для пошуку інформації в мережі Інтернет, а й фото- та відеокамера, диктофон, програвач музики та відео, електронна іграшка. Учительство поділилося на дві категорії: на тих, хто забороняє використання смартфонів на уроці, та на тих, хто намагається використати їх в освітніх цілях. І ця проблема – заборонити чи дозволити – залишається актуальною в діяльності багатьох учителів-предметників.

 

Водночас в Інтернеті представлений та постійно оновлюється величезний контент освітнього характеру, частина якого виходить  за межі шкільної програми, а решта відповідає вимогам до навчання сучасних школярів. Вона є базою для так званого дистанційного навчання, ознакою якого є доставка інформації від учителя до учня за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. На думку психологів, суто дистанційна освіта ефективна для дорослих людей, а для дітей бажаною є дистанційно-очна форма навчання.

 

Тому метою семінару було продемонструвати шлях ефективного використання дитячих гаджетів на уроці, дати загальне уявлення про віртуальний інструментарій сучасного учителя словесності та вчителя суспільствознавчих дисциплін і ті педагогічні технології (веб-квест, «перевернуте» навчання, цифровий storetelling), які спираються на нього.

 

Були підготовлені доповіді з наступних питань:

 

1. Поєднання дистанційного (віртуального) навчання із очним навчанням як ознака сучасного стану системи освіти в Україні. 

О.М. Мандровний, методист ММЦ

 

2. Переваги та недоліки технології «перевернутого» навчання.

С.В. Овчинник, учитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури ЗОШ № 2

 

3. Цифровий storytelling як освітня технологія вивчення предметів галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство».

І.М. Мекшун,  учитель української мови та літератури ЗОШ № 2

 

4. Віртуальний інструментарій вчителів словесності та вчителів суспільствознавчих дисциплін:

 

4.1. Сервіс Padlet як інструмент зі створення віртуальних дошок для спільної роботи.

О.М. Храмцова, вчитель української мови та літератури ЗОШ № 2

 

4.2. Використання сервісу Learningapps.org у навчання мов, літератур, історії 

В.М. Заікіна, вчитель історії та правознавства ЗОШ № 2

 

Семінар закінчився схваленням тексту рекомендацій, а саме:

 

Враховуючи необхідність розвитку цифрової компетентності сучасного учителя, ефективного використання сучасних педагогічних технологій,

рекомендуємо:

 

1. Планувати використання з навчальною метою смартфонів, які належать школярам. 

Вчителі. Постійно. 

2. Планувати в сценаріях уроків мов, літератур, історії та правознавства навчальних ситуацій, направлених на використання інформації, розташованої в мережі Інтернет.

Вчителі. Постійно.

3. Активно використовувати на уроках сучасні засоби візуалізації навчального матеріалу, альтернативні програмі PowerPoint, зокрема Інтернет-сервіси для створення анімованих презентацій та відеороликів (Prezy, Powtoon тощо).

Вчителі. Постійно.

4. Активно використовувати під час поточного та тематичного контролю знань можливості хмарних технологій, зокрема віртуальних дошок Padlet, Google-дисків та Google-форм, сервісу Learningapps.org.

Вчителі. Постійно.

5. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів і підтримки обдарованих дітей впроваджувати у власну педагогічну діяльність веб-квести як варіант співпраці учня та учителя в спільній проектно-пошукової діяльності.

Вчителі. Постійно. 

6. Взяти участь у роботі творчих груп, направлених на покрокове оволодіння запропонованими на даному семінарі педагогічними технологіями та віртуальним інструментарієм.

Вчителі. Постійно.

7. Ознайомити вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови та літератури, історії та правознавства з матеріалами даного семінару.

Керівники  шкільних методичних об’єднань.

 

Семінар мав пізнавально-заохочувальний характер, кожний учасник повинен був самостійно визначитися, чи взяти почуте до відома, чи продовжити в майбутньому  навчання з одного із запропонованих напрямів у складі творчої групи, заповнивши анкету. В анкеті були запропоновані наступні творчі групи:

 

1. Творча група з опанування сервісів та програм для створення анімованих презентацій та відеороликів (Prezy, Powtoon тощо).

 

2. Творча група з використання віртуальної дошки Padlet у власній педагогічній діяльності.

 

3. Творча група з вивчення навчальних можливостей сервісу Learningapps.org.

 

4. Творча група з опанування хмарними технологіями Google та використання їх у педагогічній діяльності.

 

Також кожний учасник отримав план семінару з кутовим QR-кодом, зчитування якого відкриває віртуальну дошку із усіма матеріалами даного семінару. Надаємо адресу віртуальної дошки: https://padlet.com/inter20072007/elgelo2plqs4 

 

Дякуємо творчій групі вчителів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, а саме Н.М. Костенок, С.В. Овчинник, І.М. Мекшун, О.М. Храмцовій, В.М. Заікіній, а також усім учителям, які знайшли можливість були учасниками семінару.

 

О.М. Мандровний, методист міського методичного центру