МІСЬКЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

2014-2015 навчальний рік

Засідання № 2

23 грудня 2014 року в приміщенні міського методичного центру пройшло об'єднане засідання міського методичного об'єднання вчителів російської мови та літератури та міського методичного об'єднання вчителів світової літератури. Слухали колег, які презентували власні напрацювання в міжатестаційний період, а саме:

вчителя світової літератури ЗОШ № 1 

Н.П. Гапон з теми "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури";

вчителя російської мови та літератури ЗОШ № 1  Л.В. Яшуніної з теми "Використання мультимедійної презентації на уроках літератури";

вчителя російської мови, світової літератури ЗОШ № 3 В.П. Симонової з теми "Формування творчих компетентностей учнів шляхом розвитку писемного мовлення".

Також були висловлені думки під час обговорення важливих освітянських документів: наказу МОНУ «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» , листів МОНУ «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» та «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя».

В останній частині зимового засідання ММО вчителів-словесників відбувся огляд методичної та фахової літератури.