Міське методичне об'єднання вчителів української мови та літератури

2014-2015 навчальний рік

Засідання № 1

28 cерпня 2014 року в приміщенні Славутицького ліцею відбулося установче засідання міського методичного об'єднання вчителів української мови та літератури. Традиційно на ньому були розглянуті наступні питання порядку денного: 

1. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах міста у 2014-2015 навчальному році. 

2. Методичні рекомендації щодо проведення у 2014-2015 навчальному році Дня знань та Першого уроку у закладах освіти Київської області та міста Славутича.

3. Про план роботи методичного об’єднання учителів української мови та літератури на 2014-2015 навчальний рік.

4. Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах. Перелік заходів для обдарованої молоді на 2014-2015 навчальний рік.

5. Огляд періодичних видань та науково-методичної літератури.

 

Засідання № 2

14 січня 2015 року в приміщенні школи № 3 пройшло засідання міського методичного об'єдання вчителів української мови та літератури.

Традиційно були розглянуті щорічні питання, пов'язані із виконанням навчальних програм за І семестр, оглядом переможців міського етапу учнівських олімпіад з мови та літератур, аналізом типових помилок, які виявилися під час виконання олімпіадних завдань. 

Також були висловлені думки під час обговорення важливих освітянських документів: наказу МОНУ «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» , листів МОНУ «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» та «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя».

Засідання ММО запам'яталося цікавими виступами - обмінами досвідом з важливих проблем сучасного викладання мов та літератур. Ділилися досвідом вчителі, а саме:

вчитель української мови та літератури ЗОШ № 4   Л.М. Живець з теми "Упровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури";

вчитель української мови та літератури ліцею         Т.М. Гавриш з теми "Використання внутрішньопредметних зв'язків для вдосконалення мовленнєвого розвитку учнів";

вчитель української мови та літератури ЗОШ № 1     Н.О. Бардакова з теми "Використання тестових технологій на уроках української мови для покращення грамотності учнів";

вчитель української мови та літератури ЗОШ № 3     Т.В. Купрієнко з теми "Комунікативна спрямованість навчання".

В останній частині зимового засідання ММО вчителів-словесників відбувся огляд методичної та фахової літератури.


Засідання № 3

02 квітня 2015 року в приміщенні ЗОШ № 3 відбулося засідання міського методичного об'єднання вчителів української мови та літератури з теми "Підготовка та проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури". Засідання міського методичного об'єднання вчителів української мови та  літератури розпочалося ознайомленням із змістом нового Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого  2015 року за № 157/26602, а також наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році».

Окремо було розглянуто організацію проведення диктанту з української мови у 9 класі. Вчителі визначили джерело диктантів для ДПА (збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови, надрукований в 2014 році та рекомендований МОН України, укладач О.М. Авраменко), кількість диктантів (з 33-го по 82-й в означеному збірнику), домовились, що буде вибраний єдиний текст і продиктований одночасно в усіх навчальних закладах міста. 

Для вчителів, які готуватимуть пакет тестових завдань з української літератури, було рекомендовано взяти за основу  зміст збірників завдань для державної підсумкової атестації з української літератури (автори Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова), надрукованих в 2013 і 2014 роках та рекомендованих МОН України, а також звернули увагу, що серед рекомендованих форм тестових завдань для 11 класу немає завдань на встановлення відповідності.

Керівник методичного об'єднання нагадала вчителям про виконання програм з української мови та літератури за ІІ семестр 2014-2015 навчального року, про перелік видів контролю, який має бути виконаний відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та літератури у 2014-2015 навчальному році. Також нагадала рішення, які були прийняті на березневому засіданні методичного об'єднання в минулому, 2013-2014 навчальному році і стосувалися оформлення сторінок журналу, вдосконалення календарно-тематичного плану, оцінювання контрольного переказу, твору та диктанту. Схвальні відгуки мала таблиця виведення балу за мовне оформлення контрольного переказу (твору), технологія створення якої теж була розглянута на означеному засіданні ММО. 

В наступній частині засідання слово взяв О.М. Мандровний, методист міського методичного центру, який підсумував результати проведення експертної контрольної роботи з української мови серед учнів 8-х класів та запропонував колег схвалити проект наступних рекомендаціїй щодо усунення виявлених типових помилок, яких припустили учні:

З метою усунення виявлених недоліків під час проведення експертних контрольних робіт з української мови у 8-х класах міське методичне об’єднання вчителів української мови та літератури рекомендуємо вчителям української мови:

1. Спланувати до кінця ІІ семестру вправи наступного характеру:

1.1. на редагування синтаксичних одиниць (речень і словосполучень)

1.2. на синтаксичний розбір різних типів речень і словосполучень;

1.3. на визначення граматичного зв’язку слів у словосполученні;

1.4. на введення слів та словосполучень у речення;

1.5. на визначення в реченні складеного дієслівного та іменного присудків;

1.6. на знаходження неузгоджених означень;

1.7. на визначення синтаксичної ролі звертань, вставних слів та словосполучень;

1.8. на розбір речень, в яких можливе подвійне визначення другорядних членів речення (додаток чи обставина, додаток чи означення);

1.9. на визначення лексичного значення фразеологізмів та використання їх у реченні.

2. Проводити на кожному уроці пояснювальні та випереджальні диктанти на матеріалі слів, словосполучень чи речень.

3. Вдосконалювати мовні знання учнів шляхом систематичного проведення синтаксичного розбору словосполучень та речень.

Останнім питанням березневого засідання були вибори нового керівника та секретаря міського методичного об’єднання. Більшістю голосів вчителі підтримали пропозицію обрати новим керівником ММО вчителя української мови та літератури ЗОШ № 4 Нестеренко Т.М., а секретарем – вчителя української мови та літератури ЗОШ № 4 Атаманенко Н.Л.